Saleziáni - Banská Bystrica - Sásová


Adresa:
Saleziáni Don Bosca, Tatranská 38/A, Banská Bystrica, 974 11 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 417 25 08

Osoby:
Mgr. Ivo Štofej SDB (Predstavený)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.