Saleziáni - Partizánske Šípok


Adresa:
Saleziáni Don Bosca, Šípková 324/1, Malé Uherce, Partizánske 3, 958 03 (Sídlo)

Kontakty:
(038) 740 09 33

Osoby:
Mgr. Peter Naňo SDB (Predstavený)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.