Bosí bratia Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel


Adresa:
Rehoľa Karmelitánov, Ul. Glogera 5, Krakow, 31-222 (Sídlo)

Kontakty:

Komunity:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.