Mons. Mgr. Ján Bednár


Dátum ordinácie: 11.06.1978

01.11.2013 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.09.2008 - súčasnosť
Farár - Levice - mesto [Farnosť]
01.09.2008 - 31.10.2023
Dekan - Levice [Dekanát]
01.10.2003 - súčasnosť
Kaplán Jeho Svätosti - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
01.11.2000 - 31.10.2005
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.03.1999 - 30.06.1999
Farský administrátor excurrendo - Prievidza - Zapotôčky [Farnosť]
01.09.1994 - 31.08.2008
Farár - Prievidza [Farnosť]
01.09.1994 - 27.07.2011
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.09.1994 - 31.08.2008
Dekan - Prievidza [Dekanát]
01.11.1991 - 31.08.1994
Vicerektor - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.04.1990 - 31.10.1991
Správca farnosti - Žiar nad Hronom [Farnosť]
01.04.1990 - 31.10.1991
Dekan - Žiar nad Hronom [Dekanát]
22.03.1990 - 30.10.1991
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.1985 - 31.03.1990
Správca fary - Jastrabá [Farnosť]
01.07.1978 - 30.06.1985
Kaplán - Kremnica [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.