Jozef Nociar


Dátum ordinácie: 19.06.1971

01.07.2014 - súčasnosť
Penzionovaný - Sliač [Farnosť]
01.05.2007 - 30.06.2014
Výpomocný duchovný - Sliač [Farnosť]
01.07.2002 - 30.04.2007
Farár - Horná Štubňa [Farnosť]
01.10.1998 - 14.11.1998
Farský administrátor excurrendo - Dobrá Niva [Farnosť]
01.10.1996 - 30.06.2002
Farár - Sása [Farnosť]
01.09.1995 - 30.09.1996
Farský administrátor excurrendo - Veľké Pole [Farnosť]
01.06.1992 - 30.09.1996
Správca - Horné Hámre [Farnosť]
01.05.1991 - 31.05.1992
Správca - Sása [Farnosť]
15.05.1990 - 30.04.1991
Správca - Zemianske Kostoľany [Farnosť]
01.10.1979 - 14.05.1990
Správca farnosti - Beňuš [Farnosť]
01.10.1978 - 29.09.1979
Správca fary - Turčiansky Ďur [Farnosť]
01.01.1977 - 30.09.1978
Správca fary - Príbovce - Necpaly [Farnosť]
19.06.1974 - 31.12.1976
Kaplán - Martin [Farnosť]
01.04.1973 - 18.06.1974
Kaplán - Sučany [Farnosť]
01.09.1971 - 31.03.1973
Mimo pastorácie - Odobraný štátny súhlas
01.07.1971 - 31.08.1971
Kaplán - Žiar nad Hronom [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.