Ing. Václav Kocián


Dátum ordinácie: 21.07.1969

01.07.2006 - súčasnosť
Penzionovaný - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.08.1997 - 30.06.2006
Výpomocný duchovný - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.07.1996 - 30.06.1997
Farský administrátor - Kováčová [Farnosť]
01.09.1993 - 31.07.1997
Farár - Sliač [Farnosť]
01.07.1992 - 31.08.1993
Správca farnosti - Bacúrov [Farnosť]
01.06.1991 - 30.06.1992
Správca farnosti - Tŕnie [Farnosť]
14.09.1990 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* 14.9.1990 - exkardinovaný z Rehole Saleziánov do Banskobystrickej diecézy

01.09.1990 - 31.05.1991
Správca farnosti - Bacúrov [Farnosť]
22.07.1969 - 31.08.1990
Mimo pastorácie - Odobraný štátny súhlas
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.