Mgr. Miroslav Baláž


Dátum ordinácie: 16.06.2001

01.11.2022 - súčasnosť
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
20.01.2017 - súčasnosť
Diecézny špirituál - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.09.2016 - súčasnosť
Farár - Lehota pod Vtáčnikom [Farnosť]
01.07.2013 - 31.08.2016
Farár - Donovaly [Farnosť]
01.07.2013 - 31.12.2013
Ekonomický poradca - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.03.2009 - 30.06.2013
Farár - Partizánske - mesto [Farnosť]
01.03.2009 - 27.07.2011
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.03.2009 - 30.06.2013
Dekan - Partizánske [Dekanát]
01.07.2008 - 28.02.2009
Farský administrátor - Mošovce [Farnosť]
01.07.2003 - 30.06.2008
Farský administrátor - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
01.07.2001 - 30.06.2003
Kaplán - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.