Ján Buzák


Dátum ordinácie: 17.06.1984

01.07.2023 - súčasnosť
Farár - Dolný Badín [Farnosť]
01.09.2007 - 30.06.2023
Farár - Vígľašská Huta - Kalinka [Farnosť]
01.07.2003 - 31.08.2007
Farár - Turčiansky Peter [Farnosť]
21.04.1997 - 19.02.1999
Člen diecéznej kňazskej rady menovaný biskupom - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
22.10.1996 - 30.06.2003
Duchovný - Dom sv. Terézie [Charita]
01.07.1996 - 30.06.2003
Farár - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
15.05.1994 - 31.08.1994
Pastoračná starostlivosť - Hronec [Farnosť]
01.09.1993 - 30.06.1996
Farár - Valaská [Farnosť]
01.08.1992 - 31.08.1993
Farár - Lazany [Farnosť]
01.07.1991 - 31.07.1992
Farár - Pilisszentlászló, Maďarsko [Farnosť]
01.07.1990 - 30.06.1991
Farár - Trnavá Hora [Farnosť]
01.07.1988 - 30.06.1990
Kaplán - Banská Bystrica [Farnosť]
01.10.1986 - 30.06.1988
Mimo pastorácie - ZVS [Farnosť]
01.07.1986 - 30.09.1986
Kaplán - Handlová [Farnosť]
01.07.1984 - 30.06.1986
Kaplán - Prievidza [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.