ThLic. Andrej Darmo Th.D.


Dátum ordinácie: 16.06.2001

20.01.2017 - súčasnosť
Diecézny špirituál - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2016 - súčasnosť
Farár - Trnavá Hora [Farnosť]
01.07.2015 - 30.06.2016
Výpomocný duchovný - Podkonice [Farnosť]
24.08.2012 - súčasnosť
Akademický titul - Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc [Univerzita]
* Th.D.

27.09.2007 - súčasnosť
Akademický titul - Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc [Univerzita]
* ThLic.

14.07.2004 - súčasnosť
Patrón stránky - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.01.2004 - 30.06.2015
Člen - KBS - Rada pre mládež a univerzity [Rada KBS]
01.07.2003 - 30.06.2015
Riaditeľ a duchovný správca - Sekcia pre mládež BB diecézy, DCM Maják [Farnosť]
01.01.2003 - 01.07.2003
Kaplán - Uľanka [Farnosť]
01.01.2003 - 30.06.2003
Duchovný správca - Sekcia pre mládež BB diecézy, DCM Maják [Farnosť]
01.07.2002 - 31.12.2002
Kaplán - Martin - Sever [Farnosť]
01.07.2001 - 30.06.2002
Kaplán - Martin - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.