MUDr. Mgr. Ján Čaprnka


Dátum ordinácie: 06.01.1991
Dátum úmrtia: 19.10.2018

07.04.2014 - 19.10.2018
Penzionovaný - Banská Bystrica - Belveder [Farnosť]
18.12.2012 - 06.04.2014
Penzionovaný - Kňazský dom, Turčianske Teplice
18.12.2012 - 06.04.2014
Penzionovaný - Turčianske Teplice [Farnosť]
01.07.2011 - 17.12.2012
Penzionovaný - Badín [Farnosť]
01.08.2010 - 31.08.2010
Výpomocný duchovný - Turčianske Teplice [Farnosť]
01.07.1996 - 30.04.2003
Špirituál - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.09.1994 - 30.06.1996
Farár - Tŕnie [Farnosť]
01.07.1993 - 31.08.1994
Farár - Bacúch [Farnosť]
01.03.1992 - 30.06.1993
Správca - Sklené Teplice [Farnosť]
01.01.1991 - 29.02.1992
Kaplán - Martin [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.