ThLic. Miroslav Klimant


Dátum ordinácie: 28.06.1997

01.05.2018 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Občianske Združenie Dobrý Pastier [Duchovná správa]
01.05.2018 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - O. z. Dobrý Pastier - Kláštor pod Znievom [Farnosť]
01.10.2016 - 30.04.2018
Výpomocný duchovný - Žiar nad Hronom - Farnosť Sedembolestnej Panny Márie [Farnosť]
01.10.2015 - 30.09.2016
Výpomocný duchovný - Žarnovica [Farnosť]
01.07.2015 - 30.09.2015
Farský administrátor - Banská Bystrica - Stará Sásová [Farnosť]
14.09.2007 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.09.2007 - 30.06.2015
Farský administrátor - Turčiansky Peter [Farnosť]
16.02.2004 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská Lateránska univerzita, Rím [Univerzita]
* ThLic.

01.07.2001 - 31.08.2007
Výpomocný duchovný - Sučany [Farnosť]
01.07.2001 - 31.08.2007
Štúdium - Pápežská Lateránska univerzita, Rím [Univerzita]
01.07.1999 - 30.06.2001
Administrátor - Sučany [Farnosť]
01.07.1997 - 30.06.1999
Kaplán - Pápežské misijné diela, Bregenz, Rakúsko
01.07.1997 - 30.06.1999
Asistent riaditeľa - Pápežské misijné diela, Bregenz, Rakúsko
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.