ICLic. Peter Lupták


Dátum ordinácie: 09.06.2012

01.03.2022 - súčasnosť
Člen liturgicko-pastoračnej sekcie - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
14.09.2018 - súčasnosť
Promotór spravodlivosti - Diecézny cirkevný súd [Súd]
25.09.2017 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská univerzita Jána Pavla II., Krakov [Univerzita]
* ICLic.

03.07.2017 - súčasnosť
Notár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2017 - súčasnosť
Tajomník biskupa - Kancelária diecézneho biskupa
10.02.2016 - súčasnosť
Asesor - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.07.2015 - 30.06.2017
Kaplán - Kremnica [Farnosť]
01.10.2014 - 25.09.2017
Štúdium - Pápežská univerzita Jána Pavla II., Krakov [Univerzita]
01.11.2013 - 30.09.2017
Člen diecéznej kňazskej rady menovaný biskupom - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2012 - 30.06.2015
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Liturgicko-pastoračná sekcia [Liturgická komisia]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.