Mgr. Vladimír Páleník


Dátum ordinácie: 21.06.2003

01.07.2022 - súčasnosť
Farár - Socovce [Farnosť]
01.07.2019 - 30.06.2020
Pastoračná výpomoc - Jazernica [Filiálka]
01.07.2016 - 30.06.2022
Farský administrátor - Socovce [Farnosť]
01.11.2006 - 30.06.2016
Farský administrátor - Veľké Uherce [Farnosť]
01.07.2006 - 31.10.2006
Kaplán - Prievidza - mesto [Farnosť]
01.07.2003 - 30.06.2006
Kaplán - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.