ThLic. Ján Kraus


Dátum ordinácie: 19.06.2010

01.07.2019 - súčasnosť
Farský administrátor - Lovčica - Trubín [Farnosť]
01.07.2019 - súčasnosť
Duchovný správca - Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa - Žiar nad Hronom [Škola]
11.09.2017 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
14.10.2016 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská Lateránska univerzita, Rím [Univerzita]
* ThLic.

01.08.2016 - 30.06.2019
Duchovný správca - Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul - Levice [Škola]
01.07.2016 - 30.06.2019
Kaplán - Levice - Rybníky [Farnosť]
01.09.2013 - 30.06.2016
Štúdium - Pápežská Lateránska univerzita, Rím [Univerzita]
01.07.2013 - 30.06.2016
Výpomocný duchovný - Prievidza - mesto [Farnosť]
01.07.2010 - 30.06.2013
Kaplán - Prievidza - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.