Mgr. Marián Husár


Dátum ordinácie: 20.06.2015

01.07.2024 - súčasnosť
Farský administrátor - Prochot [Farnosť]
01.07.2021 - 30.06.2024
Farský administrátor - Horná Ves - Farnosť sv. Jána Pavla II., pápeža [Farnosť]
01.07.2018 - 30.06.2021
Kaplán - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
01.07.2015 - 30.06.2018
Kaplán - Prievidza - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.