ICLic. Pavol Lojan


Dátum ordinácie: 20.06.2015

01.10.2021 - súčasnosť
Asesor - Diecézny cirkevný súd [Súd]
14.07.2021 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská Lateránska univerzita, Rím [Univerzita]
* ICLic.

01.07.2021 - súčasnosť
Farský administrátor - Uľanka [Farnosť]
01.07.2018 - 30.06.2021
Výpomocný duchovný - Detva [Farnosť]
01.07.2018 - 30.06.2021
Štúdium - Pápežská Lateránska univerzita, Rím [Univerzita]
01.07.2017 - 30.06.2018
Kaplán - Detva [Farnosť]
01.02.2016 - 30.06.2017
Duchovný správca - Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského - Banská Štiavnica [Škola]
01.07.2015 - 30.06.2017
Kaplán - Banská Štiavnica [Farnosť]
01.07.2014 - 30.06.2015
Diakon - Prievidza - Zapotôčky [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.