S.S.L. Milan Tomaga


Dátum ordinácie: 20.08.2011

13.03.2023 - súčasnosť
Farský administrátor excurrendo - Mošovce [Farnosť]
01.03.2022 - 30.11.2022
Farský administrátor excurrendo - Mošovce [Farnosť]
01.07.2020 - súčasnosť
Farský administrátor - Turčiansky Michal [Farnosť]
01.07.2019 - 30.06.2020
Misijná služba - Diecéza Armagh, Írsko
28.02.2018 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežský biblický inštitút, Rím [Univerzita]
10.02.2017 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.07.2016 - 30.06.2019
Kaplán - Prievidza - Zapotôčky [Farnosť]
01.10.2011 - 30.06.2016
Študent - Pápežský biblický inštitút, Rím [Univerzita]
01.09.2011 - 30.06.2016
Výpomocný duchovný - Nová Baňa [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.