Mgr. Patrik Špánik


Dátum ordinácie: 16.06.2018

01.07.2021 - súčasnosť
Kaplán - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
01.07.2018 - 30.06.2021
Kaplán - Levice - mesto [Farnosť]
01.07.2017 - 30.06.2018
Diakon - Veľký Krtíš [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.