Igor Koryťák


Dátum ordinácie: 12.06.1977

16.05.2016 - súčasnosť
Penzionovaný - Žarnovica [Farnosť]
01.07.1999 - 16.05.2016
Farár - Turčiansky Michal [Farnosť]
01.09.1998 - 30.06.1999
Farský administrátor excurrendo - Sklené [Farnosť]
05.10.1995 - 31.07.1996
Farský administrátor excurrendo - Sklené [Farnosť]
01.05.1991 - 30.06.1999
Správca fary - Horná Štubňa [Farnosť]
01.04.1990 - 30.04.1991
Správca farnosti - Sása [Farnosť]
01.07.1986 - 31.03.1990
Správca farnosti - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.07.1986 - 31.03.1990
Dekan - Zvolen [Dekanát]
01.03.1981 - 30.06.1986
Správca fary - Nitrianske Pravno [Farnosť]
01.03.1981 - 30.06.1986
Farský administrátor excurrendo - Kľačno [Farnosť]
01.10.1979 - 28.02.1981
Kaplán - Prievidza [Farnosť]
01.10.1977 - 01.10.1979
Mimo pastorácie - ZVS [Farnosť]
01.07.1977 - 30.09.1977
Kaplán - Brezno [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.