Anton Fritz


Dátum ordinácie: 17.06.1972

01.07.1994 - súčasnosť
Penzionovaný - Košická arcidiecéza
01.02.1985 - 30.06.1994
Správca fary - Valča [Farnosť]
01.07.1977 - 31.01.1985
Správca fary - Veľké Pole [Farnosť]
01.07.1976 - 30.06.1977
Kaplán - Vrútky [Farnosť]
15.06.1974 - 30.06.1975
Kaplán - Nitrianske Pravno [Farnosť]
15.07.1973 - 14.06.1974
Kaplán - Krupina [Farnosť]
15.11.1972 - 14.07.1973
Kaplán - Hriňová [Farnosť]
23.08.1972 - 14.09.1972
Pastoračná výpomoc - Krupina [Farnosť]
01.08.1972 - 14.11.1972
Kaplán - Detvianska Huta [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.