Saletíni - Chrenovec - Brusno


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Chrenovec - Brusno, Chrenovec - Brusno 274, 972 32 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 547 12 93

Osoby:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.