Mgr. Peter Hudec


Dátum ordinácie: 28.06.1997

01.07.2022 - súčasnosť
Duchovný správca - Základná škola Andreja Kmeťa - Žarnovica [Škola]
01.11.2018 - 31.10.2023
Dekan - Nová Baňa [Dekanát]
11.11.2013 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2013 - súčasnosť
Farár - Žarnovica [Farnosť]
01.07.2013 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* Exkardinovaný zo Žilinskej diecézy

14.02.2008 - 30.06.2013
Exkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* Exkardinovaný z Banskobystrickej diecézy do Žilinskej diecézy - pri reorganizácii hraníc diecéz na Slovensku

15.01.2002 - 13.02.2008
Duchovný - Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Sučany
01.07.2001 - 13.02.2008
Administrátor - Sučany [Farnosť]
01.09.1999 - 30.06.2001
Administrátor - Sliač [Farnosť]
01.03.1999 - 31.08.1999
Administrátor - Uľanka [Farnosť]
01.07.1997 - 28.02.1999
Kaplán - Slovenská Ľupča [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.