Jozef Kaniansky


Dátum ordinácie: 23.06.1968

01.02.2024 - súčasnosť
Penzionovaný - Zvolen - mesto [Farnosť]
11.01.2019 - súčasnosť
Honorárny dekan - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
01.07.2007 - 31.01.2024
Výpomocný duchovný - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.09.2005 - 30.06.2007
Farský administrátor - Tŕnie [Farnosť]
19.03.2005 - 31.08.2005
Dekan - Banská Bystrica - Katedrála [Dekanát]
14.07.2004 - súčasnosť
Patrón stránky - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.09.2001 - súčasnosť
Tajomník - KBS - Environmentálna subkomisia [Subkomisia KBS]
10.03.2000 - 31.08.2001
Člen - KBS - Rada pre otázky viery a ekológie
18.10.1996 - 31.12.2001
Obhajca zväzku - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.04.1995 - 30.06.1997
Farár - Beňuš [Farnosť]
30.11.1991 - 28.02.1995
Farár - Medzibrod [Farnosť]
21.03.1990 - 30.11.1991
Farár - Sklené Teplice [Farnosť]
01.09.1988 - 20.03.1990
Správca farnosti - Žiar nad Hronom [Farnosť]
15.11.1984 - 30.06.1988
Správca fary - Sklené Teplice [Farnosť]
01.12.1982 - 14.11.1984
Správca fary - Oslany [Farnosť]
01.12.1980 - 30.11.1982
Správca fary - Tŕnie [Farnosť]
01.07.1978 - 30.11.1980
Správca fary - Zvolen - mesto [Farnosť]
15.01.1975 - 30.06.1978
Správca fary - Sliač [Farnosť]
01.07.1970 - 14.01.1975
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.07.1968 - 30.06.1970
Kaplán - Nová Baňa [Farnosť]
súčasnosť
Honorárni dekani
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.