Mgr. Miroslav Spišiak


Dátum ordinácie: 19.06.2004

01.07.2022 - súčasnosť
Člen - CIM - medzinárodný spolok miništrantov
* zástupca za Banskobystrickú diecézu

01.07.2019 - súčasnosť
Farár - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
01.11.2015 - 30.06.2019
Farský administrátor - Podkonice [Farnosť]
01.07.2015 - 31.10.2015
Výpomocný duchovný - Banská Bystrica - Podlavice [Farnosť]
01.07.2015 - 31.10.2015
Duchovný správca - FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica [Duchovná správa]
01.07.2014 - 30.06.2015
Misijná služba - Keňa
01.08.2012 - 30.06.2015
Výpomocný duchovný - Banská Štiavnica [Farnosť]
01.02.2012 - 30.06.2014
Misijná služba - Rumbek, Južný Sudán
01.05.2011 - 31.07.2012
Duchovný správca - Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského - Banská Štiavnica [Škola]
01.07.2010 - 31.07.2012
Farár - Podhorie [Farnosť]
01.07.2008 - 30.06.2010
Farský administrátor - Podhorie [Farnosť]
01.12.2007 - 30.06.2008
Farský administrátor - Nitrianske Pravno [Farnosť]
01.07.2005 - 30.11.2007
Kaplán - Nitrianske Pravno [Farnosť]
01.07.2004 - 30.06.2005
Kaplán - Prievidza - Zapotôčky [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.