Ing. Mgr. Kazimír Divéky


Dátum ordinácie: 20.06.1998

11.01.2019 - súčasnosť
Honorárny dekan - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
01.07.2018 - súčasnosť
Penzionovaný - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
01.02.2018 - 30.06.2018
Farský administrátor - Banská Bystrica - Podlavice [Farnosť]
01.07.2015 - 31.01.2018
Penzionovaný - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
01.08.2012 - 30.06.2015
Farský administrátor - Banská Bystrica - Stará Sásová [Farnosť]
15.11.2010 - 31.07.2012
Výpomocný duchovný - Šahy [Farnosť]
01.07.2009 - 14.11.2010
Penzionovaný - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
01.09.2002 - 30.06.2009
Farár - Banská Bystrica - Podlavice [Farnosť]
01.07.2000 - 14.09.2001
Administrátor - Badín [Farnosť]
01.07.1999 - 31.08.2002
Vicerektor - ekonóm - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.07.1998 - 30.06.2000
Kaplán - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
01.12.1993 - 30.06.1999
Ekonóm - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
súčasnosť
Honorárni dekani
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.