ThLic. Peter Repa


Dátum ordinácie: 18.06.2005

01.07.2022 - súčasnosť
Farár - Terany [Farnosť]
01.07.2015 - 30.06.2022
Farár - Handlová [Farnosť]
01.02.2013 - 30.06.2015
Farský administrátor - Dobrá Niva [Farnosť]
16.07.2012 - 31.01.2013
Výpomocný duchovný - Banská Bystrica - Belveder [Farnosť]
19.06.2012 - súčasnosť
Akademický titul - Inštitút teologických štúdií, Brusel
01.08.2009 - 15.07.2012
Tajomník arcibiskupa - Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
01.09.2007 - 31.07.2009
Štúdium - Inštitút teologických štúdií, Brusel
01.07.2005 - 31.08.2008
Tajomník a notár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.