SDLic. Branislav Markovič


Dátum ordinácie: 17.06.2006

01.07.2022 - súčasnosť
Farár - Oslany [Farnosť]
20.11.2018 - súčasnosť
Cenzor knižných zväzkov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2016 - 30.06.2022
Farský administrátor - Oslany [Farnosť]
01.07.2015 - 30.06.2016
Kaplán - Prievidza - Zapotôčky [Farnosť]
25.06.2015 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská univerzita Gregoriana, Rím [Univerzita]
* SDLic.

01.09.2012 - 30.06.2015
Štúdium - Pápežská univerzita Gregoriana, Rím [Univerzita]
01.07.2012 - 30.06.2015
Výpomocný duchovný - Handlová [Farnosť]
01.02.2010 - 30.06.2012
Kaplán - Prievidza - mesto [Farnosť]
01.04.2008 - 31.01.2010
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.07.2006 - 31.03.2008
Kaplán - Handlová [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Cenzori
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.