Mons. PhLic. Ing. Branislav Koppal M.A.


Dátum ordinácie: 18.07.1998

25.11.2022 - súčasnosť
Konzultor - Dikastérium pre klérus, Vatikán
03.12.2018 - súčasnosť
Člen zboru konzultorov - Zbor konzultorov
01.12.2018 - súčasnosť
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.12.2018 - súčasnosť
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
01.02.2016 - súčasnosť
Delegát - KBS - Komisia pre klérus [Komisia KBS]
01.02.2016 - súčasnosť
Delegát - KBS - Subkomisia pre trvalú formáciu [Subkomisia KBS]
06.11.2013 - 02.12.2018
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.11.2013 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2013 - súčasnosť
Generálny vikár - Kancelária diecézneho biskupa
01.07.2013 - súčasnosť
Generálny vikár - Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského [Farnosť]
01.02.2013 - súčasnosť
Moderátor a biskupský vikár stálej formácie kňazov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
06.12.2010 - 12.04.2011
Farský administrátor excurrendo - Banská Hodruša [Farnosť]
01.07.2007 - 30.06.2013
Farár - Žarnovica [Farnosť]
20.09.2006 - 27.07.2011
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.09.2006 - 27.07.2011
Moderátor a biskupský vikár stálej formácie kňazov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.02.2006 - 30.06.2007
Výpomocný duchovný - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.10.2005 - 31.01.2006
Výpomocný duchovný - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.07.2002 - 30.06.2007
Študijný prefekt - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.12.1999 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
06.11.1999 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská univerzita St. Patrick´s College Maynooth, Írsko [Univerzita]
* PhLic.

01.10.1999 - 30.06.2002
Kaplán - Slovenská Ľupča [Farnosť]
20.07.1998 - 30.09.1999
Kaplán - Martin [Farnosť]
07.09.1995 - 30.09.1999
Štúdium - Pápežská univerzita St. Patrick´s College Maynooth, Írsko [Univerzita]
súčasnosť
Moderátor a biskupský vikár stálej formácie kňazov - Biskupskí vikári [Kúria]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.