Ján Marcin


Dátum ordinácie: 13.06.1982

01.07.2011 - súčasnosť
Farár - Lazany [Farnosť]
01.07.2000 - 30.06.2011
Farár - Čereňany [Farnosť]
01.07.1996 - 30.06.2000
Farár - Žarnovica [Farnosť]
01.04.1990 - 30.06.1996
Správca fary - Jastrabá [Farnosť]
01.07.1988 - 31.03.1990
Správca fary - Rudno nad Hronom [Farnosť]
15.03.1985 - 30.06.1988
Farský administrátor excurrendo - Kľak [Farnosť]
01.02.1985 - 30.06.1988
Správca fary - Veľké Pole [Farnosť]
17.04.1984 - 31.01.1985
Farský administrátor - Sása [Farnosť]
01.07.1982 - 31.01.1985
Kaplán - Hriňová [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.