ThDr. Pavol Párničan


Dátum ordinácie: 17.06.1984

01.05.2019 - súčasnosť
Penzionovaný - Krupina [Farnosť]
02.11.2010 - 28.02.2022
Člen stavebnej sekcie - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
01.07.2010 - 30.04.2019
Farár - Bzovík [Farnosť]
17.03.2008 - 30.06.2010
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
13.12.2007 - 05.11.2013
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2007 - 30.06.2010
Farár - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.07.2007 - 30.06.2010
Dekan - Zvolen [Dekanát]
10.10.2005 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská teologická akadémia, Krakov [Univerzita]
01.09.2001 - 30.06.2007
Farár - Oslany [Farnosť]
01.09.2000 - 30.06.2002
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
13.07.2000 - 02.11.2010
Člen - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
01.09.1998 - 10.10.2005
Štúdium - Pápežská teologická akadémia, Krakov [Univerzita]
01.07.1997 - 31.08.2001
Farár - Medzibrod [Farnosť]
28.03.1997 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.06.1995 - 30.06.1997
Farár - Priechod [Farnosť]
01.10.1993 - 31.05.1995
Noviciát - Bosí bratia Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (Bosí Karmelitáni) [Rehoľa]
01.03.1993 - 30.09.1993
Správca - Detva [Farnosť]
01.12.1992 - 28.02.1993
Výpomocný duchovný - Detva [Farnosť]
01.07.1990 - 30.11.1992
Duchovný správca - Banská Bystrica [Farnosť]
01.11.1986 - 30.06.1990
Správca fary - Očová [Farnosť]
01.11.1985 - 31.10.1986
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.07.1984 - 31.10.1985
Kaplán - Detva [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.