Mgr. Ľubomír Grega


Dátum ordinácie: 18.06.1994

20.11.2023 - súčasnosť
Člen zboru konzultorov - Zbor konzultorov
10.11.2023 - súčasnosť
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
01.07.2023 - súčasnosť
Farský administrátor excurrendo - Koš [Farnosť]
01.07.2022 - súčasnosť
Farár - Opatovce nad Nitrou [Farnosť]
13.03.2021 - súčasnosť
Honorárny kanonik - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
01.09.2019 - 30.06.2022
Špirituál - Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra
01.09.2019 - 30.06.2022
Prednášajúci - RKCMBF UK -Teologický inštitút, Nitra [Univerzita]
20.01.2017 - súčasnosť
Diecézny špirituál - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.09.2006 - 31.08.2019
Výpomocný duchovný - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.07.2003 - 31.08.2006
Biskupský vikár - Stála formácia kňazov Banskobystrickej diecézy
01.07.2003 - 31.08.2006
Člen - KBS - Komisia pre klérus [Komisia KBS]
25.09.1997 - 31.08.2019
Špirituál - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
25.09.1997 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.09.1997 - 31.08.2019
Predstavený seminára - Badín [Farnosť]
01.09.1997 - 31.08.2019
Špirituál - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.07.1997 - 24.09.1997
Farský administrátor - Selce [Farnosť]
01.07.1994 - 31.08.1997
Kaplán - Martin - mesto [Farnosť]
súčasnosť
Honorárni kanonici
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.