doc. ThDr. Peter Caban PhD.


Dátum ordinácie: 24.08.2002

01.10.2019 - súčasnosť
Docent - IKAP Akademie Wien, Rakúsko
* vzdelávacia činnosť

01.09.2019 - súčasnosť
Pastoračná služba - Viedenská arcidiecéza, Rakúsko [Diecéza]
01.09.2014 - 30.05.2015
Docent - Masarykova univerzita v Brne [Univerzita]
01.07.2010 - 30.06.2018
Docent FF - Katolícka univerzita, Ružomberok [Univerzita]
* docent Filozofickej fakulty

09.12.2008 - súčasnosť
Akademický titul - RKCMBF UK v Bratislave
* docent katolíckej teológie

01.07.2007 - 30.06.2011
Farár - Pitelová [Farnosť]
24.10.2006 - súčasnosť
Akademický titul - RKCMBF UK v Bratislave
* ThDr., PhD.

01.09.2006 - 31.08.2007
Asistent - Teologická fakulta Trnavskej univerzity [Univerzita]
01.05.2006 - 31.08.2019
Člen - KBS - Liturgická komisia [Komisia KBS]
01.10.2005 - 30.09.2006
Štúdium - Inštitút pre liturgickú vedu, kresťanské umenie a hymnológiu, Graz, Rakúsko
* študijno-vedecký pobyt

01.09.2005 - 31.08.2007
Prednášajúci - RKCMBF UK v Bratislave
06.12.2004 - 28.02.2022
Člen hudobnej sekcie - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
20.09.2004 - 31.08.2005
Prednášajúci - Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica [Škola]
01.09.2004 - 30.06.2007
Kaplán - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
13.10.2003 - 28.02.2022
Člen liturgicko-pastoračnej sekcie - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
01.09.2003 - 31.12.2003
Asistent - Jeseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
01.09.2003 - 31.08.2017
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.09.2002 - 31.08.2004
Kaplán - Nitrianske Pravno [Farnosť]
28.02.2022
Člen - Liturgicko-pastoračná sekcia [Liturgická komisia]
28.02.2022
Člen - Hudobná sekcia [Liturgická komisia]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.