Mgr. Pavel Cerovský


Dátum ordinácie: 20.06.2009

01.07.2023 - súčasnosť
Farár - Horná Štubňa [Farnosť]
01.07.2015 - 30.06.2023
Farský administrátor - Zvolenská Slatina [Farnosť]
01.07.2014 - 30.06.2015
Kaplán - Prievidza - mesto [Farnosť]
01.07.2012 - 30.06.2014
Kaplán - Partizánske - mesto [Farnosť]
01.02.2010 - 30.06.2012
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.07.2009 - 31.01.2010
Kaplán - Prievidza - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.