ThDr. Ondrej Šmidriak PhD.


Dátum ordinácie: 04.09.1993

15.03.2024 - súčasnosť
Pastoračná služba - Arcidiecéza Toronto, Kanada
01.07.2021 - 15.11.2023
Misijná služba - Novosibirsk, Rusko
01.07.2019 - 30.06.2021
Pastoračná služba - Diecéza Karaganda, Kazachstan
01.07.2018 - 14.03.2024
Výpomocný duchovný - Hospodárska usadlosť Jána Pavla II. v Bzovíku - Ambrošov Laz
01.07.2018 - 14.03.2024
Výpomocný duchovný - Ambrošov Laz - Bzovík [Farnosť]
01.07.2014 - 30.06.2018
Farský administrátor - Sklabiná [Farnosť]
01.07.2013 - 30.06.2014
Výpomocný duchovný - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.02.2010 - 30.06.2013
Pastoračná služba - Spišská diecéza [Diecéza]
14.11.2008 - 31.01.2010
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2008 - 31.01.2010
Farár - Krupina [Farnosť]
01.07.2008 - 31.01.2010
Dekan - Krupina [Dekanát]
28.09.2006 - súčasnosť
Akademický titul - Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc [Univerzita]
05.03.2006 - 30.06.2008
Farský administrátor - Vyhne [Farnosť]
01.07.2003 - 04.03.2006
Pastoračná služba - Spišská diecéza [Diecéza]
01.12.2000 - 30.11.2005
Člen - KBS - Rada pre mládež a univerzity [Rada KBS]
01.11.2000 - 31.12.2002
Duchovný - Sekcia pre mládež BB diecézy, DCM Maják [Farnosť]
01.05.1999 - 27.01.2004
Štúdium - Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc [Univerzita]
15.06.1997 - 30.06.2003
Administrátor - Horná Ves [Farnosť]
01.01.1996 - 14.06.1997
Kaplán - Žiar nad Hronom [Farnosť]
01.07.1994 - 31.12.1995
Kaplán - Prievidza [Farnosť]
04.09.1993 - 30.06.1994
Kaplán - Vrútky [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.