ThDr. HELic. Pavol Kollár PhD.


Dátum ordinácie: 06.06.1976

01.07.2016 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Nitrianska diecéza [Diecéza]
01.07.2016 - súčasnosť
Penzionovaný - Nitrianska diecéza [Diecéza]
01.07.2013 - 30.06.2016
Farár - Nedožery - Brezany [Farnosť]
01.08.2012 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* 31.7.2012 - exkardinovaný z Rehole piaristov do Banskobystrickej diecézy

01.07.2010 - 30.06.2013
Farár - Mošovce [Farnosť]
01.01.2007 - 30.06.2010
Farský administrátor - Turčianske Teplice [Farnosť]
01.11.1996 - 31.12.1999
Redaktor - Diecézny časopis
01.10.1993 - 31.08.2015
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.07.1980 - 31.03.1990
Správca fary - Bojnice [Farnosť]
01.04.1979 - 30.06.1980
Kaplán - Bojnice [Farnosť]
01.04.1977 - 31.03.1979
Mimo pastorácie - ZVS [Farnosť]
01.07.1976 - 31.03.1977
Kaplán - Detva [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.