Damián Žilka OSB


Dátum ordinácie: 13.06.1987

01.03.2017 - súčasnosť
Rektor kostola - DS Sampor - Sliač [Farnosť]
09.09.2007 - súčasnosť
Inkardinácia - Opátstvo Benediktínov Tyniec, Poľsko [Rehoľa]
09.09.2007 - súčasnosť
Exkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.04.2004 - 30.06.2010
Kaplán - Bacúrov [Farnosť]
01.07.2002 - 31.03.2004
Mníšska formácia - Opátstvo Benediktínov Tyniec, Poľsko [Rehoľa]
01.07.2001 - 30.06.2002
Kaplán - Brezno - mesto [Farnosť]
01.07.2000 - 30.06.2001
Špirituál - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.07.1996 - 30.06.2000
Farár - Brezno - Mazorníkovo [Farnosť]
01.10.1993 - 30.06.2002
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.08.1990 - 30.06.1996
Špirituál - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.04.1990 - 31.07.1990
Kaplán - Vrútky [Farnosť]
01.10.1989 - 31.03.1990
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.07.1987 - 30.09.1989
Kaplán - Handlová [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.