PhDr. PaedDr., Mgr. Marek Veverka


Dátum ordinácie: 18.06.2005

01.07.2016 - súčasnosť
Farár - Brusno [Farnosť]
01.07.2014 - 30.06.2016
Farár - Partizánske 3 - Šimonovany [Farnosť]
01.03.2009 - 01.07.2014
Farský administrátor - Modrý Kameň [Farnosť]
01.07.2008 - 28.02.2009
Kaplán - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
01.07.2007 - 30.06.2008
Kaplán - Žiar nad Hronom [Farnosť]
11.06.2007 - súčasnosť
Akademický titul - Katolícka univerzita, Ružomberok [Univerzita]
01.10.2005 - 11.06.2007
Štúdium - Katolícka univerzita, Ružomberok [Univerzita]
01.07.2005 - 30.06.2007
Kaplán - Prievidza - Zapotôčky [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.