Mgr. Peter Majda


Dátum ordinácie: 15.06.1991

01.07.2023 - súčasnosť
Pastoračná služba - Žilinská diecéza [Diecéza]
01.07.2022 - 30.06.2023
Výpomocný duchovný - Zvolen - Sekier [Farnosť]
01.07.2019 - 30.06.2022
Farár - Mošovce [Farnosť]
01.07.2019 - 30.06.2020
Farský administrátor excurrendo - Turčiansky Michal [Farnosť]
15.12.2018 - 30.06.2019
Farský administrátor excurrendo - Mošovce [Farnosť]
01.06.2018 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* Exkardinovaný z Olomouckej arcidiecézy do Banskobystrickej diecézy

01.07.2016 - 30.06.2019
Farský administrátor - Turčiansky Michal [Farnosť]
01.12.2007 - 30.06.2016
Pastoračná služba - Olomoucká arcidiecéza, ČR
30.11.2007 - 30.06.2018
Exkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* 1.12.2007 - inkardinovaný do Olomouckej arcidiecézy

01.07.2006 - 30.11.2007
Farár - Turčiansky Ďur [Farnosť]
01.07.2004 - 31.12.2004
Farský administrátor - Krupina [Farnosť]
01.07.2003 - 30.06.2006
Kaplán - Krupina [Farnosť]
01.07.2003 - 31.07.2003
Farský administrátor - Krupina [Farnosť]
01.07.2002 - 30.06.2003
Výpomocný duchovný - Partizánske - Šípok [Farnosť]
01.07.1999 - 30.06.2002
Farár - Partizánske - Šípok [Farnosť]
01.04.1998 - 30.06.1999
Farár - Vyhne [Farnosť]
01.09.1997 - 31.03.1998
Prefekt - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.08.1996 - 31.08.1997
Administrátor - Turčianske Teplice [Farnosť]
01.12.1995 - 31.07.1996
Farský administrátor excurrendo - Dolná Ždaňa [Farnosť]
01.07.1993 - 31.07.1996
Farár - Lovča [Farnosť]
01.07.1991 - 30.06.1993
Kaplán - Banská Bystrica [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.