Mgr. Vladimír Štang


Dátum ordinácie: 15.06.1991

06.11.2018 - súčasnosť
Penzionovaný - Spišská diecéza [Diecéza]
01.07.2015 - 06.11.2018
Farár - Santovka [Farnosť]
01.07.2004 - 30.06.2015
Farár - Zvolenská Slatina [Farnosť]
14.11.2002 - 30.11.2004
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
14.11.2002 - 31.12.2008
Člen diecéznej kňazskej rady menovaný biskupom - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.12.1995 - 30.06.2004
Farár - Mošovce [Farnosť]
01.02.1992 - 30.11.1995
Správca - Nevoľné [Farnosť]
01.07.1991 - 31.01.1992
Kaplán - Brezno [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.