Ignác Hrubý


Dátum ordinácie: 17.06.1972
Dátum úmrtia: 06.12.2020

01.07.2001 - 06.12.2020
Penzionovaný - Spišská diecéza [Diecéza]
01.06.1996 - 30.06.2001
Farár - Bacúch [Farnosť]
01.05.1992 - 31.05.1996
Správca - Detvianska Huta [Farnosť]
01.05.1990 - 30.04.1992
Správca farnosti - Tužina [Farnosť]
01.03.1981 - 30.04.1990
Správca fary - Bacúch [Farnosť]
01.07.1980 - 28.02.1981
Správca fary - Kremnické Bane [Farnosť]
01.11.1975 - 30.06.1980
Správca fary - Sklené Teplice [Farnosť]
01.07.1974 - 31.10.1975
Kaplán - Žiar nad Hronom [Farnosť]
01.12.1972 - 30.06.1974
Kaplán - Kremnica [Farnosť]
01.07.1972 - 30.11.1972
Kaplán - Partizánske [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.