Anton Sojka


Dátum ordinácie: 23.06.1968

01.07.2001 - súčasnosť
Penzionovaný - Žilinská diecéza [Diecéza]
01.10.1998 - 30.06.2001
Farár - Rudno nad Hronom [Farnosť]
01.09.1994 - 30.09.1998
Farár - Dobrá Niva [Farnosť]
01.07.1992 - 31.08.1994
Správca - Lovčica - Trubín [Farnosť]
01.08.1990 - 30.06.1992
Správca - Kľak [Farnosť]
01.03.1981 - 31.07.1990
Správca fary - Lopej [Farnosť]
01.12.1980 - 28.02.1981
Správca fary - Moštenica [Farnosť]
01.07.1980 - 30.11.1980
Správca fary - Močiar [Farnosť]
01.09.1978 - 30.06.1980
Správca fary - Kremnické Bane [Farnosť]
01.12.1976 - 31.08.1978
Správca fary - Močiar [Farnosť]
01.07.1976 - 30.11.1976
Kaplán - Kláštor pod Znievom [Farnosť]
01.02.1972 - 30.06.1976
Kaplán - Detva [Farnosť]
01.07.1968 - 31.01.1972
Kaplán - Banská Bystrica [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.