Mgr. Oliver Černák


Dátum ordinácie: 23.06.2007

01.03.2023 - 30.06.2023
Farský administrátor excurrendo - Horná Ždaňa [Farnosť]
01.03.2023 - 30.06.2023
Farský administrátor excurrendo - Prochot [Farnosť]
01.07.2022 - súčasnosť
Farár - Bzenica [Farnosť]
01.07.2019 - 31.07.2022
Farský administrátor excurrendo - Vyhne [Farnosť]
01.07.2018 - 30.06.2022
Farský administrátor - Bzenica [Farnosť]
01.07.2012 - 30.06.2018
Kaplán - Nitrianske Pravno [Farnosť]
* Duchovná správa - penzióny: Nitrianske Pravno - Bôrik; Previdza ul. Okáľa; Prievidza ul. Rázusa; Handlová - VILMA - Domov dôchodcov (do júla 2014), Nemocnica : Handlová - oddelenia DCH (30.6 2018)

01.07.2010 - 30.06.2012
Kaplán - Prievidza - Zapotôčky [Farnosť]
* duchovný správca sestier Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame, Nováky - do 30.9.2012

01.07.2009 - 30.06.2010
Kaplán - Handlová [Farnosť]
01.07.2008 - 30.06.2009
Kaplán - Detva [Farnosť]
01.07.2007 - 30.06.2008
Kaplán - Kremnica [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.