prof. ThDr. Anton Adam PhD.


Dátum ordinácie: 12.06.1983

01.09.2019 - súčasnosť
Prednášajúci - RKCMBF UK -Teologický inštitút, Nitra [Univerzita]
22.06.2015 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* inkardinovaný do Banskobystrickej diecézy z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

01.05.2011 - súčasnosť
Člen - KBS - Rada pre ekumenizmus [Rada KBS]
28.06.2010 - súčasnosť
Profesor - Katolícka teológia
* Vysokoškolský profesor

01.04.2009 - 31.08.2019
Docent katedry - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
27.08.1996 - súčasnosť
Akademický titul - Katolícka univerzita, Lublin [Univerzita]
* ThDr.

25.08.1994 - 30.06.1997
Farský administrátor excurrendo - Vígľašská Huta - Kalinka [Farnosť]
01.06.1994 - súčasnosť
Cenzor knižných zväzkov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.10.1993 - súčasnosť
Bývajúci vo farnosti - Badín [Farnosť]
01.10.1993 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.07.1991 - 30.06.2004
Farár - Zvolenská Slatina [Farnosť]
01.07.1986 - 30.06.1991
Správca fary - Lutila [Farnosť]
01.07.1985 - 30.06.1986
Kaplán - Martin [Farnosť]
01.07.1983 - 30.06.1985
Kaplán - Nová Baňa [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Cenzori
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.