Prievidza


Adresa:
Dekanát Prievidza, Fándlyho 1823/4, Prievidza 1, 971 01 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 543 04 77

Farnosti:

Dekan:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.