Bojnice


Adresa:
Dekanát Bojnice, Sládkovičova 8, Bojnice, 972 01 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 543 96 41

Farnosti:

Dekan:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.