Banská Štiavnica


Adresa:
Dekanát Banská Štiavnica, Jána Palárika 7, Banská Štiavnica, 969 01 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 692 18 68

Farnosti:

Dekan:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.