Mgr. Miloš Jakubík


Dátum ordinácie: 10.06.1979

10.11.2023 - súčasnosť
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
27.01.2022 - súčasnosť
Honorárny dekan - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
01.10.2018 - 31.08.2019
Špirituál - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
* pomocný špirituál

20.01.2017 - súčasnosť
Diecézny špirituál - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2005 - súčasnosť
Farár - Badín [Farnosť]
01.10.2003 - 30.06.2006
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.07.2003 - 30.06.2005
Špirituál - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.07.1997 - 30.06.2003
Farár - Tajov [Farnosť]
01.08.1993 - 30.06.1997
Farár - Martin [Farnosť]
01.08.1993 - 30.06.1997
Dekan - Martin [Dekanát]
01.12.1992 - 31.07.1993
Farár - Handlová [Farnosť]
01.07.1990 - 30.11.1992
Správca fary - Hliník nad Hronom [Farnosť]
01.11.1986 - 30.06.1990
Správca fary - Valaská [Farnosť]
01.07.1985 - 31.10.1986
Správca fary - Očová [Farnosť]
01.04.1982 - 30.06.1985
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.07.1980 - 31.03.1982
Mimo pastorácie - ZVS [Farnosť]
30.06.1979 - 30.06.1980
Kaplán - Hriňová [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.