Mons. doc. ThDr. Vojtech Nepšinský PhD.


Dátum ordinácie: 09.06.1974

01.07.2021 - súčasnosť
Penzionovaný - Badín [Farnosť]
06.11.2013 - 02.12.2018
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.11.2013 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
24.01.2011 - súčasnosť
Docent - RKCMBF UK v Bratislave
24.01.2011 - 31.08.2019
Vedúci katedry - RKCMBF UK v Bratislave
01.07.2010 - 30.06.2021
Farár - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.07.2010 - 27.07.2011
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2010 - 30.06.2021
Dekan - Zvolen [Dekanát]
29.09.2005 - 30.06.2010
Konzultor - Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Vatikán
01.02.2004 - 30.06.2010
Duchovný správca - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
* 1.2.2004 - 30.6.2010 bol tiež rektorom Seminárneho kostola sv. Františka Xaverského, Badín

18.05.2000 - súčasnosť
Kaplán Jeho Svätosti - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
16.09.1999 - 28.02.2022
Člen liturgicko-pastoračnej sekcie - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
01.09.1999 - 30.06.2010
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.09.1999 - 30.06.2010
Rektor - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
08.05.1998 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská teologická akadémia, Krakov [Univerzita]
* ThDr.

01.06.1994 - 30.06.2003
Pastoračná služba - Čerín [Farnosť]
01.10.1993 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.10.1991 - 08.05.1998
Štúdium - Pápežská teologická akadémia, Krakov [Univerzita]
01.11.1990 - 15.09.1999
Tajomník - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
12.06.1990 - 30.09.2001
Sudca - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.04.1990 - 31.08.1999
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.04.1990 - 31.08.1999
Správca farnosti - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.04.1990 - 31.08.1999
Dekan - Zvolen [Dekanát]
01.02.1985 - 31.03.1990
Správca fary - Turčianske Teplice [Farnosť]
01.10.1979 - 31.01.1985
Správca fary - Valča [Farnosť]
01.12.1976 - 29.09.1979
Kaplán - Martin [Farnosť]
01.07.1976 - 30.11.1976
Kaplán - Kremnica [Farnosť]
01.04.1975 - 30.06.1976
Mimo pastorácie - ZVS [Farnosť]
01.10.1974 - 31.03.1975
Kaplán - Kremnica [Farnosť]
20.06.1974 - 31.08.1974
Kaplán - Horná Štubňa [Farnosť]
28.02.2022
Člen - Liturgicko-pastoračná sekcia [Liturgická komisia]
súčasnosť
Kapláni Jeho Svätosti
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.