Mgr. František Krnáč


Dátum ordinácie: 19.06.1993

01.07.2020 - súčasnosť
Farár - Koš [Farnosť]
01.07.2009 - 30.06.2020
Farský administrátor - Koš [Farnosť]
01.12.2008 - 30.06.2009
Výpomocný duchovný - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.09.2008 - 30.11.2008
Výpomocný duchovný - Turčianske Teplice [Farnosť]
14.02.2008 - 31.08.2008
Administrátor - Sklabiná [Farnosť]
14.02.2008 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.1993 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.