ThLic. Ľuboš Sabol


Dátum ordinácie: 13.06.1987

11.11.2002 - 05.11.2013
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
11.11.2002 - 27.07.2011
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
15.10.2002 - súčasnosť
Farár - Detva [Farnosť]
15.10.2002 - súčasnosť
Dekan - Detva [Dekanát]
01.07.2002 - 14.10.2002
Farár - Partizánske - Šípok [Farnosť]
01.07.2002 - 14.10.2002
Farský administrátor excurrendo - Kolačno [Farnosť]
22.10.1999 - súčasnosť
Akademický titul - Katolícka univerzita, Lublin [Univerzita]
01.09.1997 - 25.10.1999
Štúdium - Katolícka univerzita, Lublin [Univerzita]
01.07.1997 - 30.06.2002
Farár - Kolačno [Farnosť]
01.05.1997 - 27.07.2011
Člen - Komisia kňazskej rady pre rodiny
15.07.1996 - 30.06.1997
Farský administrátor excurrendo - Kolačno [Farnosť]
01.05.1992 - 30.06.1997
Správca - Veľké Uherce [Farnosť]
01.11.1990 - 30.04.1992
Správca - Nová Baňa [Farnosť]
01.04.1990 - 31.10.1990
Správca farnosti - Slovenské Pravno [Farnosť]
01.09.1988 - 31.03.1990
Kaplán - Detva [Farnosť]
31.10.1987 - 31.08.1988
Mimo pastorácie - ZVS [Farnosť]
01.07.1987 - 31.10.1987
Kaplán - Hriňová [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.